Vehicles elèctrics, més o menys sostenibles que els vehicles convencionals?

Els vehicles elèctrics (VE) solen presentar-se a la població com la solució per descarbonitzar el sector del transport. Però, estem realment ajudant el medi ambient quan invertim en aquest tipus de vehicle?

S’han realitzat estudis polèmics que demostren que, de fet, la fabricació de la bateria del VE més les emissions produïdes durant la vida útil dels cotxes, donen lloc a resultats en què el VE contamina més que el vehicle convencional. Aquest article busca presentar una discussió sobre l’origen d’aquestes afirmacions i el motiu pel que altres estudis estan mostrant resultats oposats. Amb l’objectiu de simplificar, tot estarà relacionat amb les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH en grams de CO2 eq). Variables com l’ús de la terra o l’obtenció de materials quedaran fora de l’abast d’aquesta anàlisi.

D’on venen els resultats d’aquest estudis?

Es podria pensar que els resultats d’estudis científics similars haurien de ser, com a mínim, similars. Aleshores, és difícil de creure que hi hagi una ciència que defensi el vehicle elèctric mentre que alguns estudis dubtin de la seva eficiència en la reducció de les emissions de GEH.

Per entendre la diferència entre els resultats, és important aprendre què són els estudis ambientals ACV (Anàlisi de Cicle de Vida): Aquests estudis avaluen l’impacte ambiental d’un producte considerant tots els passos del seu procés de fabricació, el seu ús i pot incloure la seva fi de vida (reciclatge o disposició dels residus). És l’estudi ambiental més “complet” que es pot fer avui en dia. Els passos per dur a terme un ACV són els següents:

 1. Definició de l’objectiu i abast de l’anàlisi.
 2. Anàlisi d’inventari.
 3. Avaluació de l’impacte ambiental.

Com es mostra en el primer pas, cada vegada que es realitza una ACV, els grups de recerca defineixen els límits del sistema, és a dir, quins aspectes s’inclouen en l’estudi i quins aspectes s’exclouen.

Hi ha un estudi ambiental en particular que s’utilitza popularment al sector del transport, l’anàlisi del “pou a la roda” (Well-to-Wheel en anglès, WTW). Segons la Comissió Europea, aquests són els límits del sistema en una anàlisi WTW:

Anàlisis Well-to-wheel. Font: European Commission

Com es pot observar, la fabricació del vehicle quedaria fora de l’abast d’aquest tipus d’anàlisis.

Ara, imagina que hi hagués un grup de recerca que volgués realitzar una comparació entre els vehicles elèctrics i els convencionals. Hi ha diversos factors que podrien afectar en gran mesura el resultat de l’estudi:

 • És l’estudi una anàlisi WTW? Com s’inclou el “combustible” per als vehicles elèctrics?
 • En cas que l’estudi inclogui més elements que una anàlisi de WTW, s’inclou la fabricació de la bateria? Quines són les hipòtesis considerades per als càlculs de fabricació de bateries?
 • Quants anys s’estimen de vida útil de la bateria?
 • S’inclou en l’estudi la fi de vida de la bateria?
 • Quins vehicles s’estan comparant?
 • En quin país i en quines condicions es comparen aquests vehicles?

Totes aquestes preguntes (i moltes més) poden aparèixer en realitzar una anàlisi ambiental que compari diversos vehicles. Les respostes a aquestes conduiran a diferents hipòtesis inicials, que al seu torn conduiran a resultats diferents de l’estudi.

Un exemple del que s’ha exposat ara es pot trobar al següent gràfic, en el qual es mostra el resultat de diferents estudis que estaven calculant les emissions produïdes en la fabricació de bateries (cal tenir en compte que aquesta és només una de les variables que es podrien incloure en un estudi més ampli que comparés els VE amb els vehicles convencionals):

Resultats obtinguts en diversos estudis calculant les emissions produïdes en la fabricació de bateries. Font: Carbonbrief

Com podem observar en el gràfic, es podria afirmar que la fabricació d’una bateria emet 30 kg de CO2-eq / kWh de capacitat de bateria, però també 330 kg de CO2-eq / kWh de capacitat de bateria. Triar un valor o un altre, podria afectar notablement els resultats finals de l’estudi. Si jo fos política, podria triar el valor de l’interval que millor donés suport a les meves campanyes polítiques. Si estigués a favor del VE, podria triar el valor més baix.

La pregunta llavors podria ser, els resultats són incorrectes? Definitivament no!

Cada estudi va considerar diferents punts de partida i, per tant, van arribar a diferents resultats. Aleshores la nova qüestió seria, si cada estudi mostra un resultat diferent, com podem llavors calcular la sostenibilitat del VE?

Entenent els resultats

Com s’ha esmentat en aquest article, el resultat de cada estudi es deu al fet que cada grup de recerca va considerar diferents punts de partida. Això vol dir que és probable que les afirmacions més genèriques siguin incorrectes. Com a conseqüència, algunes frases com les següents s’haurien d’evitar:

 • Els vehicles elèctrics són la clau per reduir les emissions de GEH.
 • Els vehicles elèctrics emeten més que els vehicles convencionals.

En el seu lloc, s’haurien d’utilitzar afirmacions com aquestes:

 • Conduir un Tesla Model 3 a Madrid produirà estalvis de GEH en comparació amb els vehicles convencionals.
 • Conduir un Nissan Leaf a Pequín produirà majors emissions de GEH que conduir un vehicle convencional.

Una aplicació d’aquesta forma de pensar es pot trobar a la següent imatge:

Comparació entre vehicles elèctrics i convencionals als EUA. Font: CarbonBrief

A la imatge es pot veure la comparació entre dos vehicles elèctrics híbrids endollables i un vehicle elèctric davant d’un Mazda 3. Com podem observar, hi ha alguns casos dins dels EUA en què el vehicle elèctric emet més que el vehicle convencional, tot i que la majoria de les vegades hi ha una petita diferència entre ells o el vehicle elèctric emet menys.

Llavors, com sé si on visc sóc més sostenible conduint un VE o un vehicle convencional?

Hi ha dues variables principals que cal tenir en compte:

 • D’on prové l’electricitat a la teva regió?
 • Com es fabrica la bateria del teu vehicle elèctric?

D’on prové l’electricitat a la teva regió?

Podries comprovar (fins i tot en temps real) les emissions de l’electricitat que estàs fent servir a la teva regió en webs com aquesta.

A Europa, països com Noruega, Islàndia, Finlàndia, França o Espanya fan probable que un VE sigui viable en termes d’emissions de GEH. Països com Polònia, algunes illes europees, Alemanya o els Països Baixos són sistemes elèctrics més intensos en carboni.

Mapa d’emissions de CO2 del mix energètic. Font: Electricitymap.org

Com es fabrica la bateria del teu vehicle elèctric?

No has d’estar assabentat de la forma en què el fabricant del teu vehicle produeix les bateries, però aquí hi ha alguns fets que podrien interessar-te:

Tesla ha construït l’anomenada Gigafactory, que és la major productora de bateries mundial, situada a Nevada (EUA). La Gigafactory de Tesla funciona gairebé amb energies renovables, el que comporta emissions baixes durant la fabricació de les bateries. Contràriament, Nissan sol fabricar les seves bateries a Àsia, fet que, en general, pot suposar al voltant d’un 20% més d’emissions que les bateries produïdes en els EUA. Per tant, un Nissan Leaf i un Tesla Model 3 emetran notablement diferent durant la fabricació de les seves bateries.

Conclusió

Arribats a aquest punt, la meva recomanació personal seria: cada vegada que llegeixis un article polèmic, verifica altres fonts per obtenir una idea més completa del tema que s’està discutint.

Si estàs planejant comprar un vehicle elèctric i vols estar 100% segur/a que mitjançant la compra, disminuiràs les emissions de GEH, tracta de trobar estudis que considerin com a punt de partida la regió en la qual vius o, sinó, verifica el mix energètic de teu país. I si estàs planejant carregar el cotxe a casa, sempre pots contractar la teva electricitat amb una comercialitzadora d’energia 100% renovable.

I també s’hauria de tenir en compte que durant els propers anys, segurament es produirà una millora en la fabricació de VE, així com una reducció de les emissions en la fabricació de bateries, el que crearà una diferència encara més gran entre els VE i els vehicles convencionals. Els VEs tenen un major marge de millora que els vehicles convencionals en termes de sostenibilitat, de manera que cada any els vehicles elèctrics tenen més probabilitat de ser menys contaminants que els seus homòlegs de motor de combustió interna.

Moltes gràcies per llegir-nos i ens veiem el mes que ve!

Autora: Júlia Bayascas Caseras.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *