La petjada de carboni digital

L’ús de les tecnologies de l’informació i la comunicació (TIC) – ordinadors, telèfons intel·ligents i en general qualsevol dispositiu que utilitzi telecomunicacions – no està exempt de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ja que l’electricitat necessària per fer-los servir prové majoritàriament de fonts d’energia no renovables, especialment del carbó.  Entenent la petjada de carboni com la quantitat de diòxid de carboni alliberat a l’atmosfera com a resultat de les activitats d’un determinat individu, organització o comunitat, el concepte de petjada de carboni digital es refereix a totes aquelles activitats relacionades amb les TIC.

UNA REVOLUCIÓ BASADA EN L’INTERCANVI DE DADES

Des de la invenció d’Internet ja fa més de 50 anys, l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) ha crescut enormement, fins al punt d’arribar a ser essencial per a la nostra supervivència diària en algunes situacions concretes. Tecnologies com les telecomunicacions, la geolocalització o la robòtica han millorat enormement alguns dels camps més importants de la societat, com el sector sanitari o l’educació; mentrestant, els caixers automàtics, les impressores o les xarxes socials han fet que els nostres treballs i activitats quotidianes siguin més eficients i atractius.

Com a exemple d’aquesta digitalització mundial, un estudi publicat recentment per Digital Economy Compass va reunir algunes de les activitats realitzades a Internet durant un període de 60 segons, entre les quals hi ha més de 3,8 milions de cerques a Google, gairebé 700.000 hores de contingut visualitzat a Netflix i més de 188 milions de correus enviats. Si comparem aquestes dades amb les obtingudes de la mateixa anàlisi del 2016, podem començar a notar la rapidesa amb la que evoluciona aquest sector.

ELS INCONVENIENTS DE LA REVOLUCIÓ DE LES DADES

Tot i això, el desenvolupament colossal experimentat per les tecnologies de la informació i la comunicació no és gratuït. El frenètic intercanvi de dades comporta enormes emissions de CO2, relacionades principalment amb el consum d’electricitat que es requereix per tal de fer funcionar la infraestructura que dóna suport a les transaccions d’informació i a l’ús de les TIC a escala comercial i residencial.

Atès que la majoria de l’electricitat requerida pel sector TIC encara es produeix mitjançant centrals de combustible fòssil, l’ús de tecnologies digitals comporta l’emissió de grans quantitats de CO2 a l’atmosfera. Tot i que les energies renovables i altres tecnologies baixes en carboni s’estan desenvolupant de manera massiva, la capacitat instal·lada actualment només representa el 35% de l’electricitat mundial produïda.

El consum d’electricitat associat a les infraestructures TIC

La infraestructura de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) es compon essencialment de centres de dades, instal·lacions formades per ordinadors connectats entre ells i l’emmagatzematge de dades que les empreses i altres organitzacions utilitzen per organitzar, processar, emmagatzemar i difondre grans quantitats d’informació. Els centres de dades són un actiu crític per al funcionament i la continuïtat del negoci, i per tant estan equipats amb components redundants i de còpia de seguretat, connexions de comunicació de dades, controls ambientals (com ara la climatització o la supressió d’incendis) i dispositius de seguretat, entre d’altres. Aquest ecosistema increïblement complex requereix el consum de grans quantitats d’electricitat que, en el cas de grans centres de dades a escala industrial, poden igualar el consum d’electricitat d’una petita ciutat.

Mentre que l’electricitat utilitzada per fer funcionar els servidors es manté a un ritme constant durant tot l’any, l’electricitat necessària per mantenir-los a una temperatura adequada augmenta dràsticament a l’estiu. De la mateixa manera que el teu ordinador s’escalfa quan ha de realitzar diverses tasques al mateix temps o quan executes un programa pesat, els centres de dades representen una font de calor increïblement gran. Com que els dispositius d’electrònica de potència que formen els centres de dades acostumen a tenir una davallada de rendiment al superar els 40 ºC, cal establir un control rigorós de la temperatura de l’aire, cosa que implica l’ús de dispositius de refrigeració, generalment màquines d’aire condicionat.

El consum d’electricitat associat a les TIC a nivell usuari

A causa de la gran quantitat d’alternatives que ofereixen les TIC, els nostres patrons de comportament han canviat, la qual cosa altera directament l’ús de recursos, com ara l’electricitat. L’edició de 2016 del World Energy Outlook, realitzada per l’Agència Internacional de l’Energia (IEA), va determinar com els perfils de demanda d’electricitat es veuen afectats per l’ús residencial de les TIC com la TV o Internet. Com es veu a la imatge següent, l’ocupació d’aquestes tecnologies va modificar la forma de les corbes de demanda d’electricitat, augmentant el consum d’electricitat durant la tarda i la nit.

Consum total d’electricitat i emissions de CO2 associades a les TIC

Globalment, segons l’investigador suec Anders Andrae, la demanda de potència informàtica global dels dispositius connectats a Internet, la transmissió de vídeo d’alta resolució, els correus electrònics, les càmeres de vigilància i una nova generació de televisors intel·ligents augmenta un 20% anual i va consumir aproximadament un 3-5% de l’electricitat mundial del 2015. Extrapolant aquestes dades en emissions de CO2, un 3-5% de l’electricitat mundial produïda el 2015 va comportar una emissió de 972 a 1620 Mt de CO2 (IEA CO2 Emissions Statistics), una quantitat superior a la produïda per el sector de l’aviació (Air Transport Action Group). En el seu estudi, Andrae també va desenvolupar quatre escenaris diferents que preveien l’evolució de l’electricitat consumida per les TIC, amb percentatges que van des del 9% de quota fins al 20% fins al 2025, cosa que faria que, a escala mundial, el sector TIC emeti tant CO2 com la meitat del sector del transport.

TOT TÉ SOLUCIÓ

Afortunadament, existeixen diverses solucions per ajudar a solucionar el problema de les emissions de CO2 i gaudir de tots els avantatges que les TIC ens proporcionen. La majoria de les solucions s’estan desenvolupant a nivell d’empresa i/o infraestructura, però hi ha un gran marge de millora a nivell residencial i/o usuari final. A continuació en presentem alguns exemples.

Què fan les empreses propietàries de centres de dades per tal de reduir les emissions de CO2 de la seva infraestructura

  1. Free cooling com a alternativa a la climatització. Durant els mesos més freds de l’any, es pot utilitzar aire fred a l’aire lliure per reduir la temperatura interior de les habitacions on es troben els centres de dades, en lloc d’encendre l’aire condicionat.
  2. Ubicar específicament els centres de dades en entorns freds. Per tal de fer això, existeixen dues solucions: o bé construir aquests centres de dades en països amb climes freds, de manera que es pot utilitzar el free cooling durant tot l’any i no només durant l’hivern, o bé construir-los a l’interior del mar, de manera que l’aigua de mar, que es troba entre els 5 i els 20ºC, es pot utilitzar per refrigerar la infraestructura TIC.
  3. La signatura d’un acord de compra-venta d’energia o power purchase agreement (PPA) amb proveïdors d’energia renovable per tal de garantir que part o la totalitat de l’electricitat consumida pel centre de dades prové de fonts que no emeten carboni. Empreses com Google, Microsoft o Facebook han signat aquest tipus d’acords.
  4. Reduir els requisits de refrigeració mitjançant l’ús d’aparells d’electrònica de potència resistents a temperatures més elevades. Si s’utilitza tecnologia resistent fins als 50 ºC en lloc de fins als 40 ºC, aquesta diferència de 10 ºC es traduirà directament en un estalvi d’electricitat, ja que es requerirà menys energia del sistema de refrigeració.

Què pots fer tu a casa o a la feina per tal de reduir les emissions de CO2 derivades de l’ús de les TIC

  1. Esborra la informació online que tinguis emmagatzemada innecessàriament. A més de permetre transaccions d’informació, la infraestructura TIC també s’encarrega d’emmagatzemar dades. Per exemple, si neteges el teu compte de correu electrònic de missatges antics o no actualitzats, pots estalviar fins a 1 gram de CO2 per correu electrònic (ecoinventos). Això també pot aplicar-se per a comptes de correu electrònic o de xarxes socials no utilitzats, ja que encara tenen emmagatzemats molts correus electrònics, imatges o publicacions. Cleanfox és una aplicació que et pot ajudar a tractar grans quantitats de correu brossa o de butlletins no llegits, i que dona part dels seus beneficis a la repoblació de Zàmbia.
  2. Redueix la quantitat d’informació que reps. En relació amb el punt anterior, si anul·lem la subscripció de butlletins o anuncis de productes que no ens interessen o decidim no rebre cap notificació cada vegada que algú li agradi les nostres publicacions a Facebook, LinkedIn o Instagram, també evitarem les emissions de CO2.
  3. Utuilitza motors de cerca que donin part dels seus beneficis per reduir la nostra petjada de carboni. Un exemple és Ecosia, que dona el 80% o més dels seus beneficis a organitzacions sense ànim de lucre que se centren en la reforestació.
  4. Contracta electricitat 100% renovable. De la mateixa manera que ho fan Facebook o Google, nosaltres (els usuaris) també podem contractar el nostre subministrament elèctric a comercialitzadores que adquireixin electricitat renovable 100%.
  5. Reduir, reutilitzar i reciclar. Tenint en compte que la fabricació de dispositius TIC, com televisors, ordinadors o telèfons intel·ligents, també comporta emissions de CO2 (relacionades principalment amb l’extracció de matèries primeres, la seva transformació al producte final i el seu lliurament) evitar la compra innecessària de nous productes també contribueix a reduir els efectes perjudicials que aquest sector té sobre el medi ambient.

Tot i que sembla que aquests passos només representen l’estalvi d’una quantitat reduïda de CO2, ara imagina que cadascun de nosaltres (més de 2.000.000.000 d’usuaris d’internet a tot el món) decidim esborrar 1 correu electrònic del nostre compte. Això estalviaria l’emissió de 2 milions de kg de CO2.

 

Written by: Eloi Delgado Ferrer – Master’s in Renewable Energy and Energy Management

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *