La meva alimentació afecta a l’escalfament global?

Tots hem sentit a parlar de la cuina mediterrània, l’americana, l’índia, la mexicana… Podríem dir doncs, que l’alimentació que seguim depèn, en part, de la nostra cultura. Però tot i que les persones tinguem hàbits diferents, a nivell global hi ha una tendència clara: Cada cop mengem més carn. De fet, la producció de carn creix més ràpid que la població. Des de l’any 1800, la producció de carn ha crescut 3,6 vegades més que la població mundial. I, fins i tot, les projeccions afirmen que aquest consum encara seguirà augmentant més i més. Agafant d’exemple el consum de vedella, es preveu el següent:

Emissions de gasos d’efecte hivernacle i consum mundial de vedella. Font: Science Direct.

Com podem veure, s’espera que el consum de vedella segueixi augmentant, fet que provocarà també un augment en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, doncs les vaques són les responsables de la major part d’aquestes emissions.

 

Però realment, com afecta a nivell mundial?

Considerant totes les emissions generades al sector agrícola i ramader, i comparant-les amb altres fonts d’emissions directes d’efecte hivernacle veiem el següent:

Emissions globals de gasos amb efecte hivernacle per sector enconòmic. Source: EPA

Avui en dia, la principal font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle és l’electricitat i la producció de calor. La segona, l’agricultura i la ramaderia. És a dir, emetem més gasos d’efecte hivernacle a través de l’agricultura i la ramaderia que en el transport. Cal tenir en compte que el transport inclou transport terrestre, marítim i aeri…

El Dr. Richard Oppenlander, expert en l’impacte ambiental de la indústria càrnica, va afirmar: “Tot i deixar d’utilitzar combustibles fòssils avui mateix, igualment superaríem el límit d’emissions establert de CO2 al 2030”. És a dir, l’impacte de l’agricultura és suficientment gran com per evitar que complíssim els límits que ens hem establert d’emissions de CO2.

 

Què puc fer per reduir el meu impacte ambiental?

Sempre sentim que per ser més sostenibles cal evitar l’ús dels cotxes en el nostre dia a dia, reciclar… Qualsevol de les accions mencionades són clarament beneficioses pel medi ambient. Però estem oblidant una part d’impacte ambiental molt important… Canviar una part de la nostra dieta d’aliments d’origen animal a aliments d’origen vegetal seria una acció que tindria un efecte a nivell global molt rellevant!

L’organisme IPCC, en el seu informe sobre com mitigar el canvi climàtic, explica que alguns canvis en la demanda d’aliments podrien reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle si:

  • Reduíssim les deixalles que generem relacionades amb l’alimentació
  • Substituíssim productes animals per vegetals a la nostra dieta
  • Evitéssim el consum excessiu d’aliments a algunes zones del planeta.
  • Permetéssim que terres que ara estan ocupades per l’agricultura es reforestessin.

 

Però si menjo menys carn no em faltaran proteïnes?

En general, els aliments d’origen vegetal aporten una quantitat inferior de proteïnes que els aliments d’origen animal per a la mateixa quantitat d’aliment, és a dir, tenen una densitat inferior de proteïnes.

Però no només importa la quantitat de proteïnes, sinó que també la qualitat. Científics de l’Hospital General de Massachusetts han determinat que el consum de proteïnes d’origen animal, sobretot carn vermella, estan associats a una taxa de mortalitat superior. Per tant, potser interessa reduir el consum de carn per tal de millorar la nostra salut a llarg termini.

Segons la investigació, un augment del 10% en la ingesta de proteïnes animals augmenta un 8% el risc de malalties cardiovasculars. En canvi, un augment del 3% de consum de proteïnes vegetals redueix un 12% el risc de patir un problema cardiovascular.

 

Vol dir això que he de deixar de menjar carn?

Només eliminant la vedella de la nostra dieta, podríem estalviar-nos l’emissió de 1,4 tones de CO2 cada any. A més, obtindríem els beneficis de salut que impliquen menjar més aliments d’origen vegetal.

També és molt important que no oblidem que la indústria de la carn no només impacta el medi ambient mitjançant les emissions de gasos d’efecte hivernacle, sinó que també suposa un gran consum d’aigua i una gran ocupació de terrenys.

Per tant, si voleu ser una mica més eco-friendly, el nostre consell és que canvieu una mica la vostra dieta!

Aquest és el final del nostre quart Post Setmanal. Us donem les gràcies per llegir-nos i us animem a que deixeu algun comentari! El següent post tractarà sobre la sostenibilitat en el sector sanitari.

Fonts principals: EPA (United States Environmental Protection Agency); Cowspiracy; IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change); Worldwatch.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *