La petjada de carboni digital

L’ús de les tecnologies de l’informació i la comunicació (TIC) – ordinadors, telèfons intel·ligents i en general qualsevol dispositiu que utilitzi telecomunicacions – no està exempt de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ja que l’electricitat necessària per fer-los servir prové majoritàriament de fonts d’energia no renovables, especialment del carbó.  Entenent la petjada de carboni com Read more about La petjada de carboni digital[…]